Ga naar inhoud

Je gebruikt een verouderde browser

Upgrade je browser om je ervaring en veiligheid te verbeteren.

Upgrade mijn browser
 

Mooie (subsidie)kans om pilots Technologie en Inclusie op te zetten

Het thema Inclusie en Technologie krijgt steeds meer aandacht. Al in 2017 hebben Cedris en SBCM hun krachten gebundeld met TNO in de Kennisalliantie Inclusie en Technologie om juist ook de kansen van technologie voor sociale werkgelegenheid te onderzoeken. Nadat SBCM eerder gelden beschikbaar stelde voor kansrijke pilots, is er nu ook een initiatief vanuit de overheid opgestart om technologie voor inclusie te stimuleren. Hiertoe hebben SZW en UWV op 23 november jongstleden een Challenge gepresenteerd. Werkgevers en technologiebedrijven die hiermee willen experimenteren kunnen nu een subsidieaanvraag indienen.

Aanleiding van de Challenge

De Coalitie voor Technologie en Inclusie (SZW, UWV, AWVN, OVAL, LCR, Tilburg University en Robot Academie) wil het gebruik van de mogelijkheden van technologie voor inclusie stimuleren. Daarom organiseren het ministerie van SZW en UWV namens de coalitie gezamenlijk de Challenge Technologie voor inclusie.

Doel van de Challenge

Het doel van de Challenge is om ervaring op te doen met de implementatie van technologie ter ondersteuning van werknemers met beperkingen. Werkgevers, gebruikers, ondersteuners zoals jobcoaches en arbeidsdeskundigen en ontwikkelaars kunnen zo samen de beste koers bepalen om werk toegankelijker te maken, de kwaliteit van werk te vergroten en de inzetbaarheid en/of productiviteit van werknemers te verhogen. Het beoogde resultaat is een set goede werkpraktijken met mogelijkheden voor verdere opschaling van de technologie.

Voor wie?

Voor deze Challenge is de Coalitie voor Technologie en Inclusie op zoek naar werkgevers en technologiebedrijven die technologie willen inzetten op een werkplek om mensen met een beperking te ondersteunen. Het UWV stelt een subsidie beschikbaar voor de beste initiatieven zoals beoordeeld door een vak- en een expertjury.

Hoe kunt u meedoen?

Op vrijdag 23 november 2018 is de Challenge afgetrapt op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag. Tot 25 januari is het mogelijk om voorstellen voor een pilot in te dienen. Meer informatie over hoe u een voorstel kunt indienen vindt u hier.

Tijdsplanning en meer informatie

Als u interesse heeft om gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden voor een pilot kunt u

  • tot 17 december per mail vragen stellen aan de Coalitie Technologie en Inclusie
  • tot 25 januari 2019 (17:00 uur) een aanvraag indienen
  • op 22 februari 2019 een bericht over de uitkomst van uw aanvraag verwachten
  • zie verder: http://www.technologievoorinclusie.nl/subsidieoproepen/

Er is in totaal 300.000 euro subsidie beschikbaar voor 5 tot 7 subsidie aanvragen. NB In de documentatie wordt ook nog aandacht besteed aan BTW.

Mocht u vragen hebben of behoefte om op hoofdlijnen te sparren over projectideeën dan kunt u contact opnemen met:

Bruno Fermin (SBCM en kernteam Kennisalliantie Inclusie en Technologie)
Leendert Bos ( Cedris en kernteam Kennisallieantie Inclusie en Technologie)


De Kennisalliantie Inclusie en Technologie is een initiatief van: