Ga naar inhoud

Je gebruikt een verouderde browser

Upgrade je browser om je ervaring en veiligheid te verbeteren.

Upgrade mijn browser

Over ons

Door technologieën als  augmented reality, cobots en exoskeletten kunnen mensen met een beperking meer werk verzetten en op een hoger niveau werken dan ze gewend zijn. Zo zijn ze breder en flexibeler inzetbaar.

Opbrengsten inzet

  • Voor mensen met een beperking kan dit een boost betekenen in hun ontwikkeling. Ze kunnen zelfstandiger werken, complexere taken uitvoeren en krijgen vaak meer plezier in het werk.
  • Voor bedrijven kan het een oplossing zijn voor hun personeelstekort. En ze leveren zo een belangrijke bijdrage aan een meer inclusieve arbeidsmarkt.
  • Voor SW-bedrijven of sociale ondernemingen betekent het een kans om mensen met een beperking in te zetten op nieuwe werksoorten die voorheen niet passend waren. Ook is er vaak minder tijd nodig voor werkinstructie.

Een voorbeeld: in pilots bij de werkbedrijven Amfors en Senzer is geëxperimenteerd met de inzet van een ‘operator support system’ (OSS). De medewerkers kregen met behulp van ‘smart beamers’ (projectoren met sensoren en een ingebouwd besturingssysteem) visuele instructies hoe ze hun werk moeten uitvoeren. Het gaat om assemblagewerk waarbij de medewerkers stap voor stap door het proces worden geleid en bijvoorbeeld een melding krijgen als er iets fout gaat. Voor de werkgevers telt mee dat dit systeem ook kwaliteitsborging biedt.

Businesscases

De pilots moeten een goede businesscase opleveren voor de bedrijven. Het kan zich vertalen in een hoger financieel rendement (productiviteit, kwaliteit) en/of een hoger sociaal rendement (leercurve, inzetbaarheid). KIT ondersteunt de pilots actief met kennis en expertise en deelt de opgedane kennis. De volgende stap is om de technologie breder en grootschaliger te gaan  inzetten.  KIT bouwt aan een netwerk van reguliere bedrijven, sociale werkbedrijven en technologiepartners. Ook worden relaties met buitenlandse partijen gelegd met het oog op kennisdeling.


Een aantal enthousiaste, innovatieve bedrijven is inmiddels met pilots aan de slag met technologie voor mensen met een beperking. Interesse of wilt u ook meedoen? Neem dan contact met ons op.

De Kennisalliantie Inclusie en Technologie is een initiatief van: