Ga naar inhoud

Je gebruikt een verouderde browser

Upgrade je browser om je ervaring en veiligheid te verbeteren.

Upgrade mijn browser
 

Van start met inclusieve technologie? Download de KIT Checklist 2020

Heb je interesse in de inzet van inclusieve technologie in je bedrijf? Wil je de kans op succes vergroten, maar weet je niet waar je moet beginnen? De Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT) heeft hiervoor de KIT checklist ontwikkeld. Speciaal voor bedrijven met interesse in toepassing van nieuwe technologie, in relatie tot inzet van mensen met een beperking.

De Kennisalliantie Inclusie en Technologie heeft de afgelopen jaren de nodige ervaringen opgedaan met het inzetten van nieuwe technologie in bedrijfsprocessen. Dat leidde er toe dat mensen met een beperking nu wel complexe werkzaamheden kunnen uitvoeren of zelfredzamer zijn geworden, soms was de inzet van een bepaalde technologie niet passend of was er onvoldoende draagvlak binnen de organisatie om het tot een succes te maken.

KIT realiseert zich dat projecten soms sterk vanuit enthousiasme voor een bepaalde technologie worden aangevlogen en dat daarmee een duidelijke analyse van het onderliggende probleem onvoldoende aandacht krijgt. Ook zijn er situaties waarin bijvoorbeeld een exoskelet wel een oplossing biedt, maar dat er onvoldoende tijd of geld besteed wordt aan de selectie van het juiste exoskelet. Als deze drempels goed zijn genomen en voor een kansrijke technologie wordt gekozen, blijkt dat er soms onvoldoende aandacht wordt besteed aan draagvlak en impact bij de medewerkers met en zonder beperking. Daarom is het belangrijk om vooraf bij deze punten stil te staan.

KIT checklist 2020 als leidraad

KIT denkt regelmatig mee bij het opstarten van pilots en programma’s. We hebben besloten om de onderwerpen die in de eerste gesprekken aan de orde komen, in de vorm van een checklist voor iedereen beschikbaar te stellen. We hopen dat deze checklist voor bedrijven als leidraad dient als je serieus aan de slag wilt gaan met technologie en inclusie. Klik hier om de KIT checklist 2020 te downloaden.

Meer informatie over inclusieve technologie?

Neem contact op met Kennisalliantie Inclusie en Technologie. We kijken graag met je mee.


De Kennisalliantie Inclusie en Technologie is een initiatief van: