Ga naar inhoud

Je gebruikt een verouderde browser

Upgrade je browser om je ervaring en veiligheid te verbeteren.

Upgrade mijn browser
 

Kansen van technologie voor mensen met een arbeidsbeperking

De Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT) heeft tot nu toe drie pilots uitgevoerd in samenwerking met verschillende SW-bedrijven. De ervaringen en lessen uit deze pilots zijn samengevat in een artikel voor STAD 2019: ‘Kansen van technologie voor mensen met een arbeidsbeperking’.

Nieuwe technologie kan helpen bij het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt. De laatste jaren ontstaan nieuwe mogelijkheden door ontwikkelingen op uiteenlopende technologische gebieden. Denk aan augmented reality, exoskeletten, robotica, sensoren en big data. Onderstaande afbeelding geeft een beeld van welke technologie ingezet kan worden om mensen met lichamelijke, cognitieve en/of psychische beperking te ondersteunen.

Kansen op de arbeidsmarkt

De ervaringen met de verschillende pilots tonen de potentie van nieuwe technologie. Het vergroot het werkplezier van mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast vergroot het hun kansen op de arbeidsmarkt. Ze kunnen complexer werk verrichten en zijn flexibeler inzetbaar. Daardoor is het ook voor werkgevers en SW-bedrijven interessant om te innoveren.

Vertrekpunt

Resultaten uit de pilots laten zien dat technologie zeker een oplossing kan zijn voor inzetbaarheids- en/of productiviteitsvraagstukken. Dat moet echter niet het vertrekpunt zijn. Het is belangrijk om uit te gaan vragen als: Wat zijn de meest urgente knelpunten voor een specifieke groep werknemers bij de uitvoering van specifiek werk? Zijn dat knelpunten op cognitief, lichamelijk en/of psychosociaal vlak? En wat betekenen die knelpunten voor de mensen met een beperking en voor het bedrijf?

Lees meer over de ervaringen uit de pilots in het artikel ‘Kansen van technologie voor mensen met een arbeidsbeperking


De Kennisalliantie Inclusie en Technologie is een initiatief van: