Ga naar inhoud

Je gebruikt een verouderde browser

Upgrade je browser om je ervaring en veiligheid te verbeteren.

Upgrade mijn browser
 

Cobots bij UW Utrecht

UW Utrecht is het sociale werkbedrijf van Utrecht. Al een aantal jaren produceert UW stalen frames voor zonnepanelen voor het bedrijf Sunbeam. Met name het repeterende karakter van de werkzaamheden maakt het werk zwaar. Dat was dan ook de aanleiding voor UW om te onderzoeken of technologische hulpmiddelen de medewerkers kunnen ondersteunen. Aan de start van de pilot heeft TNO gekeken wat de knelpunten zijn in het productieproces. Dit leidde tot enkele verbetervoorstellen.

Op basis van de analyse en voorstellen van TNO voegde UW Utrecht een rollerbaan en een verstelbare tafel toe aan een productielijn. Deze opzet komt de ergonomie van de medewerkers ten goede. Toch bood de nieuwe opstelling nog niet de gewenste oplossing. Een belangrijke reden daarvoor is dat medewerkers meer moeten samenwerken dan dat ze gewend zijn.

Analyse knelpunten

Hoewel technologie de oplossing kan vormen voor een probleem, is dat niet het vertrekpunt voor de Kennisalliantie Inclusie en Technologie. Alliantiepartner TNO startte met observaties en het in kaart brengen van het werkproces en de ervaren knelpunten. Op basis van deze analyse bleek dat met o.a. ergonomische aanpassingen aan de werkplekken en het rouleren van medewerkers al een flinke vermindering van de werkbelasting is te realiseren. Het knelpunt van de complexe handeling met de popnagels bleef echter een probleem. In de zoektocht naar oplossingen heeft UW informatie en offertes ontvangen voor verschillende typen cobots. Dat gaf inzicht in mogelijkheden en kosten.

Te duur

De kosten om de cobot volledig in te passen in het werkproces bleken hoog: een investering betekende een terugverdientijd van 6 jaar. Omdat UW geen zekerheid heeft dat zij over die periode deze opdracht kan uitvoeren, was dit niet verantwoord.

Resultaat

Hoewel de cobot voor UW geen rendabele investering bleek, heeft dit traject wel geleid tot ergonomische aanpassingen en zijn ook de werkomstandigheden sterk verbeterd. Een andere interessante uitkomst is dat de groep betrokken medewerkers zelf veel meer is gaan nadenken over verbetermogelijkheden, en actief de kansen van nieuwe technologie gaan verkennen. UW is daarnaast aan het kijken of ze met een modenere popnagelgereedschap een deel van de overige ervaren knelpunten kunnen verlichten of wegnemen.

Meer informatie

Voor meer informatie over KIT neem contact op met: Leendert Bos, adviseur Cedris en KIT:
E: [email protected]
M: 06 839 669 36


Powerpoint-presentatie over de uitkomsten van de pilot bij UW

PDF 0.25 mb

De Kennisalliantie Inclusie en Technologie is een initiatief van: